• -

Resultat KM Precision A 2021-08-24

Category : Resultat

 1. Jan Gustavsson, 320 p
 2. Lennart Eriksson, 316 p
 3. Thomas Padron-McCarthy, 313 p
 4. Henrik Ruth, 306 p
 5. Teimur Khasal, 303 p
 6. Anders Olsson, 275 p
 7. Jimi Högfeldt, 259 p
 8. Jonas Aversjö, 228 p

 • -

Resultat KM Precision B 2021-08-17

Category : Resultat

 1. Lennart Eriksson, 296 p
 2. Teimur Khasal, 294 p
 3. Henrik Ruth, 291 p
 4. Bengt Andersson, 167 p

 • -

Resultat KM Precision C

Category : Resultat

Här är resultatet för KM precision, klass C 2021:

Tack till alla som deltog! Du hittar även klubbens resultat på resultatsidan i utskrivarvänligt format.

 1. Jan Gustafsson, 319p
 2. Teimur Khasal, 315p
 3. Lennart Eriksson, 315p
 4. Henrik Ruth, 308p
 5. Tomas Luth, 308p
 6. Björn Lindgren, 306p
 7. Jimi Högfeldt, 304p
 8. Johan Schwed, 298p
 9. Mats Wiman, 276p
 10. Magnus Flodström, 268p
 11. Bengt Andersson, 227p
 12. Linus Tanrowicz, 224p
 13. Pär Stenholm, 221p
 14. Maria Hanna, 213p
 15. Moshira Youssef, 181p
 16. Abbe Hanna, 171p


 • -

SPSf beslut tävlingar

Tags :

Category : Information , Tävling

Svenska Pistolskytteförbundets Verkställande Utskott beslöt 28 maj 2021 enligt nedan. Beslutet gäller från och med 1 juni 2021. Från samma tidpunkt upphävs VU beslut om tävlingar 17 december 2020. Från 2021-06-01 får tävlingar av mindre omfattning (med färre deltagare än normalt) genomföras. Du kan läsa mer om beslutet här


 • -

Hemortens banor

Tags :

Category : Tävling

Hej alla medlemmar i Tysslinge Skytteklubb!

Svenska pistolskytteförbundet anordnar även i år Hemortens Banor, eller “Rikstävlingen med pistol på hemortens banor” som är det fullständiga namnet. Förutom den kommer det att vara ganska tunt med tävlingar under detta Corona-år nummer två.

Tävlingen genomförs på respektive förenings egen skjutbana, så vi skjuter på vår skjutbana, sex precisionsserier på den vanliga 25-metersbanan.

Det går att skjuta i vapengrupp C, B och tre olika A-vapengrupper, så om man har tillräckligt många vapen kan man delta med fem starter. En nyhet i år är att det finns en Hemortens-tävling till, i Magnumprecision, som skjuts med grovkalibriga vapen på 50 meter. Om man har vapen som passar i alla klasserna i den så kan man delta med åtta starter.

Det skjuts på valfria dagar 1 maj – 6 juni. Det krävs att två personer är närvarande. (Båda kan vara med och skjuta.) En ska vara medlem i styrelsen eller vara en av styrelsen utsedd skjutledare, precis som när vi intygar guldserier.

En mer utförlig beskrivning av reglerna finns i inbjudningarna till de två tävlingarna;

https://l.antigena.com/l/vIErnbZmawv8Sv4M-j5Nz7H1frdEU-vOoBzCIg~cwrUrYfmrwcvCdTqD1Trt677WqJ5Z~wQ4zyCgtALCPEEUm2v06Al2BkuGTkcpm7QCaBMIFgZdEKU7TtyE8lr80~nncag3eIAGijiU-vICxj-46FJk7XGgk20OnKkbPdbLW88jtLbs7M-Nqzht4evFnck3

Vilka vill vara med? Ange antal starter i respektive tävling Anmälningsavgiften är 70 kronor per start.

Anmäl dig senast tisdag 13 april till Tysslinge skytteklubb via mail.


 • -

Årsmöte i solen 2021!

Tags :

Category : Information

KALLELSE

Tysslinge Skytteklubb inbjuder till årsmöte 2021.

Årsmötet äger rum söndag 21 februari klockan 12:00, och för att
motverka Corona-spridning sker det utomhus på vår skjutbana vid
Latorp. Det är alltså INTE i Industrimuseet i år! Varm klädsel
föreslås, och gärna en hopfällbar stol.

Klubben bjuder på fika i samband med årsmötesförhandlingarna.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet. Varmt
välkomna!

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften för 2021 är 750 kronor. Juniorer betalar 100 kronor.

Får du tidningen Nationellt Pistolskytte genom medlemskap i en annan
skytteförening, flera tidningar till samma hushåll, eller har en annan
moderförening, kontakta klubben. För dessa ärenden kan du e-maila:
tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu

Inbetalning sker till klubbens plusgirokonto 546095-1,
eller Swish 123 569 06 56.

Glöm inte att ange ditt namn samt adress eller personnummer vid
inbetalningen, så vi vet vem avgiften gäller!

Betalningen måste vara oss tillhanda senast 15 februari för att hinna
registreras och komma med vid fastställande av röstlängd till
årsmötet. Vid sen inbetalning, efter 15 februari, medtag kvittens på
inbetalningen för att styrka din rösträtt under mötet.
Ingen kontant betalning av årsavgifter under årsmötet, men Swish går.

MOTIONER

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15
februari. Skickas till tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu
eller till klubbens pappersadress:

Tysslinge Skytteklubb
c/o Mats Wiman
Dragarvägen 18
719 40 Garphyttan

(Den gamla boxadressen gäller inte längre!)

Webbplats: www.tysslinge-skytteklubb.nu

— Hälsningar, Tysslinge Skytteklubb


 • -

Grönt kort 2021

Tags :

Category : Utbildning

För att skjuta pistol i Tysslinge Skytteklubb ska man ha Pistolskytteförbundets “gröna kort”, som visar att man lärt sig grunderna. Särskilt gäller det att kunna hantera vapen på ett säkert sätt.
Vi planerar att ta in ett antal nybörjare 2021.

Man anmäler sig till kursen här på klubbens hemsida. Du bör ha skickat anmälan senast 31 januari. Antalet platser är begränsat, och det brukar vara många intresserade, det är inte säkert att man får plats.

Till anmälningsformuläret…

/Med vänlig hälsning

Tysslinge SK


 • -

Resultat KM Gevär 300 m

Category : Resultat

Resultat KM gevär 300 meter, 18 oktober 2020:

 1. Teimur K. 93
 2. Henric H. 80
 3. Buske 76
 4. Jörgen 65
 5. Linus 64
 6. Jimi H. 54
 7. Patrik 51
 8. Thomas P-McC 47

Resultat inoficiellt KM gevär 300 meter, fritt sikte, 18 oktober 2020:

 1. Teimur K. 98
 2. Thomas P-McC 91
 3. Buske 76
 4. Henric H. 72

Du hittar alla klubbens resultat på resultatsidan.


 • -

Resultat KM Gevär 50 m

Tags :

Category : Resultat

Resultat från klubbmästerskapet i gevär 50 meter, 11 oktober 2020:

 1. Anders Olsson, 84
 2. Thomas Padron-McCarthy, 80
 3. Henric Höggren, 80

Öppen klass (med kikarsikte tillåtet):

 1. Thomas Padron-McCarthy, 92
 2. Anders Olsson, 88
 3. Henric Höggren, 85

Luftgevär öppen klass (med kikarsikte tillåtet):

 1. Henric Höggren, 94
 2. Thomas Padron-McCarthy, 93
 3. Anders Olsson, 89

Du hittar alla klubbens resultat på resultatsidan.


 • -

Resultat KM Svartkrut

Tags :

Category : Klubbmästerskap

Tysslinge skjutbana 2020-09-22:

 1. Jimi Högfeldt, 10,9,9,9,9,8,8,8,8,8 – 86p
 2. Tomas Luth, 10,9,9,9,9,8,8,8,7,7 – 84p
 3. Teimur Kahsal, 9,9,9,9,9,8,8,8,8,7 – 84p
 4. Jörgen Duberg, 9,9,8,8,8,7,7,7,7,6 – 76p
 5. Anders Olsson, 10,9,8,8,7,6,6,6,5,3 – 68p

Du hittar alla klubbens resultat på resultatsidan


Sök

Senaste kommentar

  Kategorier