• -

SPSf beslut tävlingar

Tags :

Category : Information , Tävling

Svenska Pistolskytteförbundets Verkställande Utskott beslöt 28 maj 2021 enligt nedan. Beslutet gäller från och med 1 juni 2021. Från samma tidpunkt upphävs VU beslut om tävlingar 17 december 2020. Från 2021-06-01 får tävlingar av mindre omfattning (med färre deltagare än normalt) genomföras. Du kan läsa mer om beslutet här


  • -

Hemortens banor

Tags :

Category : Tävling

Hej alla medlemmar i Tysslinge Skytteklubb!

Svenska pistolskytteförbundet anordnar även i år Hemortens Banor, eller “Rikstävlingen med pistol på hemortens banor” som är det fullständiga namnet. Förutom den kommer det att vara ganska tunt med tävlingar under detta Corona-år nummer två.

Tävlingen genomförs på respektive förenings egen skjutbana, så vi skjuter på vår skjutbana, sex precisionsserier på den vanliga 25-metersbanan.

Det går att skjuta i vapengrupp C, B och tre olika A-vapengrupper, så om man har tillräckligt många vapen kan man delta med fem starter. En nyhet i år är att det finns en Hemortens-tävling till, i Magnumprecision, som skjuts med grovkalibriga vapen på 50 meter. Om man har vapen som passar i alla klasserna i den så kan man delta med åtta starter.

Det skjuts på valfria dagar 1 maj – 6 juni. Det krävs att två personer är närvarande. (Båda kan vara med och skjuta.) En ska vara medlem i styrelsen eller vara en av styrelsen utsedd skjutledare, precis som när vi intygar guldserier.

En mer utförlig beskrivning av reglerna finns i inbjudningarna till de två tävlingarna;

https://l.antigena.com/l/vIErnbZmawv8Sv4M-j5Nz7H1frdEU-vOoBzCIg~cwrUrYfmrwcvCdTqD1Trt677WqJ5Z~wQ4zyCgtALCPEEUm2v06Al2BkuGTkcpm7QCaBMIFgZdEKU7TtyE8lr80~nncag3eIAGijiU-vICxj-46FJk7XGgk20OnKkbPdbLW88jtLbs7M-Nqzht4evFnck3

Vilka vill vara med? Ange antal starter i respektive tävling Anmälningsavgiften är 70 kronor per start.

Anmäl dig senast tisdag 13 april till Tysslinge skytteklubb via mail.


  • -

Hemortens banor 2020

Category : Tävling

Hej alla medlemmar!

Svenska pistolskytteförbundet anordnar även i år Hemortens Banor,
eller “Rikstävlingen med pistol på hemortens banor” som är det
fullständiga namnet.

Tävlingen genomförs på respektive förenings egen skjutbana, så vi
skjuter på vår skjutbana. Man skjuter sex precisionsserier på den vanliga 25-metersbanan. Man kan skjuta i vapengrupp C, B och tre olika A-vapengrupper, så om man har tillräckligt många vapen kan man delta med fem starter.

Vi bestämmer datumen sen, men det ska vara någon gång under
tidsperioden 2 maj till 7 juni. Det räcker med att två skyttar är på
plats för att kunna anordna ett tävlingstillfälle.

Vilka vill vara med? Ange antal starter! Anmälningsavgiften är 70
kronor per start.

Svara senast söndag 12 april, för sen måste vi skicka in
anmälningsblanketten till förbundet.

Ta chansen att vara med i en riktig tävling! Det finns risk för att
detta blir den enda tävlingen i år som inte blir inställd.

– Tysslinge Skytteklubb, genom Thomas Padron-McCarthy


  • -

Kretsmästerskap i luftpistol

Tags :

Category : Tävling

På uppdrag av Örebro Läns Pistolskyttekrets inbjuder Örebro PSSK till Kretsmästerskap i Luftpistol för 2020, söndag den 23 februari 2020 klockan 10.00.

Föranmälan krävs.

Mer information finns här:

Här hittar du Tysslinge SK tävlingskalender


  • -

Inbjudan Vinterserien

Tags :

Category : Tävling

Här kommer information från Tysslinge Skytteklubb, med en inbjudan till Vinterserien 2020.

Örebro Läns Pistolskyttekrets inbjuder till Vinterserien, en serietävling med pistol och revolver på hemmabanor. Man skjuter några vanliga precisionsserier och några snabbserier. Tävlingen äger rum (utomhus!) i februari och mars på föreningarnas vanliga skjutbanor. Det kan vara rätt kallt, men i år har det ju varit en mild vinter, än så länge. Det är en enda gemensam vapengrupp, så de flesta skjuter C-vapen.

Tysslinge Skytteklubb kommer att anordna fyra tävlingstillfällen på vår skjutbana:

    Lördag 1 februari kl 10:00

    Söndag 23 februari kl 12:00

    Lördag 21 mars kl 10:00

    Lördag 28 mars kl 10:00

Varje skytt ska skjuta två omgångar i februari och två omgångar i mars. Varje omgång består av två precisionsserier och två snabbserier. Man får skjuta månadens båda omgångar samma dag, så det vanliga är att varje skytt väljer en av de två dagarna i varje månad.

Man måste föranmäla sig. Anmäl till

tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu

(Mycket snart, så vi hinner få materialet före första deltävlingen!)

Anmälningsavgift: 60 kronor per skytt.

Inbetalning sker till klubbens plusgirokonto 546095-1, eller Swish

123 569 06 56. Skriv vem du är och vad du betalar för!

Hälsningar från Tysslinge Skytteklubb fff


Sök

Senaste inläggen

Senaste kommentar

    Kategorier