Forgot password?    Want to join?   

Recent comments

  • Jimi - jimyounger (28 May)
  • Felkod - mickelantz (27 May)
  • . - mickebuffalo ( 6 Oct)

Vinterserien 2018 i februari och mars

Posted by thomas

Posted on 10:19:11, Friday, January 12

Örebro Läns Pistolskyttekrets inbjuder till Vinterserien, en serietävling med pistol och revolver på hemmabanor. Tävlingen äger rum under tiden 2018-02-01 till€“ 2018-03-31.

Tysslinge Skytteklubb kommer att anordna tävlingstillfällen på vår skjutbana. Anmäl till tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu senast 2018-01-29 (nytt datum!), så vi hinner skicka in anmälan, få skjutkort och bestämma dagar. Förra året hade vi en dag i februari och en dag i mars.

Betalning till vårt postgiro 54 60 95-1. Skriv vem du är och vad du betalar för!

Mer information om tävlingen: tysslinge-skytteklubb.nu/files/Inbjudan_Vinterserien_2018.pdf

Page: [1] | 
No comments
Page: [1]
10 20 50