Forgot password?    Want to join?   

Recent comments

  • Jimi - jimyounger (28 May)
  • Felkod - mickelantz (27 May)
  • . - mickebuffalo ( 6 Oct)

Tysslinge Skytteklubbs årsmöte 24 februari 2019

Posted by thomas

Posted on 22:27:36, Tuesday, February 5

Tysslinge Skytteklubb inbjuder till årsmöte 2019.

KALLELSE

Tysslinge Skytteklubb inbjuder till årsmöte 2019.

Årsmötet äger rum söndag 24 februari klockan 17:00 i
Industrimuseet i Garphyttan, vid Suzuki Garphyttan Wire.
(Om du kommer Grävevägen från Örebro, åk tills vägen slutar i en
T-korsning. Sväng höger mot Ånnaboda. Efter ca 150 m ligger museet
på höger sida.)

Klubben bjuder på fika i samband med årsmötesförhandlingarna.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet.
Varmt välkomna!

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften för 2018 är 750 kronor. Juniorer betalar 100 kronor.

Får Du tidningen Nationellt Pistolskytte genom medlemskap i en annan
skytteförening, flera tidningar till samma hushåll, eller har en annan
moderförening, kontakta klubben. För dessa ärenden kan du e-maila:
tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu

Inbetalning sker till klubbens plusgirokonto 546095-1,
eller Swish 123 56 906 56.

Glöm inte att ange ditt namn samt adress eller personnummer vid
inbetalningen, så vi vet vem avgiften gäller!

Betalningen måste vara oss tillhanda senast 17 februari för att hinna
registreras och komma med vid fastställande av röstlängd till
årsmötet. Vid sen inbetalning, efter 17 februari, medtag kvittens på
inbetalningen för att styrka din rösträtt under mötet.
Ingen kontant betalning av årsavgifter under årsmötet, men Swish går.

MOTIONER

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 17
februari. Skickas till tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu
eller till klubbens pappersadress:

Tysslinge Skytteklubb
Box 140 28
700 14 Örebro

Page: [1] | 
No comments
Page: [1]
10 20 50