Forgot password?    Want to join?   

Medlemsansökan

Medlemsansökan i Tysslinge skytteklubb

50

Årets (2018) kurs för Pistolskyttekort är full, och i år tar vi inte in fler nybörjare. Skyttar som redan har Pistolskyttekortet och egna vapen kan bli medlemmar. Om du har frågor, maila tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu

Medlemsansökan skall fyllas i och skickas in till adressen: Tysslinge Skytteklubb, Box 140 28, 700 14 Örebro

Du måste också bifoga ett utdrag ur Belastningsregistret, "enskild person", som fås från Polisen och ska skickas in i oöppnat kuvert, tillsammans med ansökan. Registerutdraget kan beställas via länken nedan:

http://polisen.se/Serv...ningsregistret/

 

Medlemsansökan kan laddas ned i PDF

via denna länk.