Forgot password?    Want to join?   

Om Tysslinge Skytteklubb

Tysslinge Skytteklubb är en anrik klubb som är ansluten till bland annat Svenska Pistolskytteförbundet. Klubben bildades 1945 och bedriver främst ban- och fältskytte inom det nationella skyttet. Vi är för närvarande ca 70 medlemmar i klubben. Mer om verksamheten följer nedan. Atmosfären i klubben är informell och familjär och inriktad på att vi skall ha kul i vårt idrottsutövande. Först och främst kommer dock säkerhet och seriositet. Klubben anordnar och är delaktig i tävlingar på nationell nivå.

Om skyttet i Tysslinge SK.


Banskjutning

Banskjutning sker mot tioringad pistoltavla från 25 meters avstånd. Tävlingarna skjuts i ett antal serier om 5 skott på en tid av 6 minuter. Detta skytte sker i tre olika klasser kallade vapengrupper och indelningen ser ut som följer:

Vapengrupp A är för grovkalibriga halvautomatiska pistoler i kaliber .32 till .45. Magnumkalibrar är inte tillåtna. Vapnen skall vara av tjänstevapenstyp d.v.s. sådana vapen som t.ex. militär och polis använder. Närmare beskrivning av utformning och tillåtna vapen finns i skyttehandboken.

Vapengrupp B är för grovkalibriga vapen som faller utanför grupp A, som skillnad kan bl.a. nämnas att vapen i B får ha ställbara anatomiska kolvar. Även grovkalibriga revolvrar skjuter i Bana B.

Vapengrupp C är för finkalibriga vapen i kaliber .22, både pistoler och revolvrar ingår i denna vapengrupp.

 

Fältskjutning

Fältskjutning sker som namnet antyder på avlyst plats ute i terrängen och avstånden varierar, vilket även skjuttid samt målens utseende och storlek gör. Vid en fältskjutning så har man inrättat ett antal stationer och skyttarna går i patrull till dessa. Serierna skjuts om sex skott och tiderna varierar mellan de olika vapengrupperna, men vanligtvis ligger tiderna mellan 10 och 20 sekunder. Målen kan vara flera på en station, ända upp till sex stycken. De kan även vara av rörlig karaktär för att ytterligare öka svårighetsgraden. Vapengrupperna vid fältskjutning är desamma som vid banskjutning, förutom att de revolvrar som tävlar i grupp B vid banskytte här har en egen klass eftersom de korta skjuttiderna är en försvårande omständighet för revolverskyttar.

 

Magnum fält

Magnum fält liknar vanlig fältskjutning, men avstånden är större och skjutställningen avviker och som namnet pekar på så används här företrädesvis Magnumkalibrar t.ex. .357 och .44 Magnum. Vapengruppsindelningen är omfattande, men man delar in grupperna efter vapentyp (pistol eller revolver), kaliber, samt huruvida optiska riktmedel d.v.s. kikarsikten o.s.v. används.

Gevärsskytte

Förutom ovanstående aktivitet så bedriver vi i TSK även gevärsskytte på 300 och 50 meter, vi har dock för tillfället ingen egen bana för detta skytte utan hyr in oss hos andra klubbar för att hålla våra klubbmästerskap.

 

Svartkrutsskytte

Dessutom så sysslar vi med Svartkrutsskytte med revolver och gevär. En smutsig och oerhört rolig sysselsättning! Svartkrutsskytte sker med vapen av gammal modell t.ex. slaglåsrevolver, men även patronladdade vapen av gammal typ förekommer. Gevärsskyttet sker företrädesvis med gamla Remingtongevär från slutet av 1800-talet. Ett kul skytte med historisk anknytning.  

 

PPC

Precision pistol competition är en tämligen ny skyttegren som skjuts med grovkalibriga pistoler samt revolvrar. Den har sitt ursprung i ett träningsprogram för polisen i USA under 40-50 talet. Det utmynnade sig såsmåningom till en tävlingsgren över hela världen. Till Svergie kom grenen under 2003. Det som är speciellt med PPC är att skjutavstånden är olika, 3, 7, 15, 25 samt 50 yards och att det finns fyra olika skjutställningar. För att få deltaga i PPC skyttet så krävs att man går en endagars PPC kurs samt studerat en teoridel.

 

Och vad vill jag då?

Som ni ser så har klubben ett omfattande skjutprogram och det är lätt att själv bestämma vilken typ av skytte man vill bedriva inom dessa ramar, självklart utökar vi också programmet när intresse finns. Många av våra skyttar anstränger sig för att åtminstone delta i alla klubbmästerskap. Om man inte har vapen för någon klass så finns det alltid klubbkamrater som gärna lånar ut sina (det gäller dock att inte spöa den man lånat av för då kan man bli utan nästa år!).

För nybörjarskyttar så har klubben självklart lånevapen att tillgå. Dessa vapen är samtliga i kaliber .22 eftersom detta är det skytte som anses lämpligt att börja med. Vi tar ut en minimal avgift för hyra av vapen samt säljer ammunition för en rimlig slant.