Vår skjutbana

Tysslinge Skytteklubb är lyckligt lottad så tillvida att vi förfogar över en egen skjutbana. Skjutbanan är belägen någon mil utanför Örebro på Grävevägen vid Latorps samhälle, nära den kända fågelsjön Tysslingen. Det är därför vi har sträckande sångsvanar i vår klubblogotyp. Vår skjutvall är i själva verket ett gammalt rödfyrsbrott.

Skytteformer på skjutbanan

Vi har en skyttepaviljong med 25 skjutplatser, denna bana är godkänd för nationellt banskytte på 25 meters avstånd. Vår bana har inga kaliberbegränsningar för handvapenkalibrar, men skytte med kul- och hagelgevär tillåter vi inte. Vi har även långt gångna planer på att utöka med ytterligare en skjutbana för 50 meters avstånd.

När det gäller gevärsskytte så lånar vi en bana för vårt klubbmästerskap, alla andra skytteformer i vårt program kan vi bedriva på vår egen bana eftersom brottets väggar är så höga och i princip omsluter banan på tre sidor.

Eftersom vi har 25 platser att tillgå så är det inga bekymmer med att skyttarna använder sig av olika kalibrar, sunt förnuft säger att den som vill skjuta magnumladdningar flyttar sig en bit bort från de som skjuter med finkalibriga vapen. Detsamma gäller de som vill skjuta svartkrut på klubbskjutningarna. Andra regler gäller vid tävling, och när en tävling hålls på en tid för klubbskjutning så har de tävlande självklart företräde till banorna.

Om du vill ha ytterligare information om hur du hittar till vår bana så kan du lämna ett meddelande via mail. Det är för övrigt ett utmärkt sätt att komma i kontakt med oss oberoende av vilka funderingar du har.

Skjutbanan 2020:

-Örebro IPSC lånar skjutbanan på söndagar jämna veckor under
utesäsongen.

-Black River Rangers lånar skjutbanan dessa måndagskvällar:
20/4, 4/5, 1/6, 10/8, 31/8.

-I3 lånar skjutbanan onsdagskvällar.


Sök

Senaste kommentar

    Kategorier