• -

Årsmöte i solen 2021!

Tags :

Category : Information

KALLELSE

Tysslinge Skytteklubb inbjuder till årsmöte 2021.

Årsmötet äger rum söndag 21 februari klockan 12:00, och för att
motverka Corona-spridning sker det utomhus på vår skjutbana vid
Latorp. Det är alltså INTE i Industrimuseet i år! Varm klädsel
föreslås, och gärna en hopfällbar stol.

Klubben bjuder på fika i samband med årsmötesförhandlingarna.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet. Varmt
välkomna!

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften för 2021 är 750 kronor. Juniorer betalar 100 kronor.

Får du tidningen Nationellt Pistolskytte genom medlemskap i en annan
skytteförening, flera tidningar till samma hushåll, eller har en annan
moderförening, kontakta klubben. För dessa ärenden kan du e-maila:
tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu

Inbetalning sker till klubbens plusgirokonto 546095-1,
eller Swish 123 569 06 56.

Glöm inte att ange ditt namn samt adress eller personnummer vid
inbetalningen, så vi vet vem avgiften gäller!

Betalningen måste vara oss tillhanda senast 15 februari för att hinna
registreras och komma med vid fastställande av röstlängd till
årsmötet. Vid sen inbetalning, efter 15 februari, medtag kvittens på
inbetalningen för att styrka din rösträtt under mötet.
Ingen kontant betalning av årsavgifter under årsmötet, men Swish går.

MOTIONER

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15
februari. Skickas till tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu
eller till klubbens pappersadress:

Tysslinge Skytteklubb
c/o Mats Wiman
Dragarvägen 18
719 40 Garphyttan

(Den gamla boxadressen gäller inte längre!)

Webbplats: www.tysslinge-skytteklubb.nu

— Hälsningar, Tysslinge Skytteklubb


Sök

Senaste kommentar

    Kategorier