• -

Hemortens banor

Tags :

Category : Tävling

Hej alla medlemmar i Tysslinge Skytteklubb!

Svenska pistolskytteförbundet anordnar även i år Hemortens Banor, eller “Rikstävlingen med pistol på hemortens banor” som är det fullständiga namnet. Förutom den kommer det att vara ganska tunt med tävlingar under detta Corona-år nummer två.

Tävlingen genomförs på respektive förenings egen skjutbana, så vi skjuter på vår skjutbana, sex precisionsserier på den vanliga 25-metersbanan.

Det går att skjuta i vapengrupp C, B och tre olika A-vapengrupper, så om man har tillräckligt många vapen kan man delta med fem starter. En nyhet i år är att det finns en Hemortens-tävling till, i Magnumprecision, som skjuts med grovkalibriga vapen på 50 meter. Om man har vapen som passar i alla klasserna i den så kan man delta med åtta starter.

Det skjuts på valfria dagar 1 maj – 6 juni. Det krävs att två personer är närvarande. (Båda kan vara med och skjuta.) En ska vara medlem i styrelsen eller vara en av styrelsen utsedd skjutledare, precis som när vi intygar guldserier.

En mer utförlig beskrivning av reglerna finns i inbjudningarna till de två tävlingarna;

https://l.antigena.com/l/vIErnbZmawv8Sv4M-j5Nz7H1frdEU-vOoBzCIg~cwrUrYfmrwcvCdTqD1Trt677WqJ5Z~wQ4zyCgtALCPEEUm2v06Al2BkuGTkcpm7QCaBMIFgZdEKU7TtyE8lr80~nncag3eIAGijiU-vICxj-46FJk7XGgk20OnKkbPdbLW88jtLbs7M-Nqzht4evFnck3

Vilka vill vara med? Ange antal starter i respektive tävling Anmälningsavgiften är 70 kronor per start.

Anmäl dig senast tisdag 13 april till Tysslinge skytteklubb via mail.


Sök

Senaste kommentar

    Kategorier