Forgot password?    Want to join?   

Recent comments

  • Jimi - jimyounger (28 May)
  • Felkod - mickelantz (27 May)
  • . - mickebuffalo ( 6 Oct)

Årsmötet 2018

Posted by thomas

Posted on 13:50:56, Saturday, January 20

Vi har skickat ut den här kallelsen med e-post och, till de medlemmar som vi inte har en e-post-adress till, med pappersbrev. Men jag lägger in kallelsen här också.

KALLELSE

Tysslinge Skytteklubb inbjuder till årsmöte 2018.

Årsmötet äger rum torsdag 22 februari klockan 19:00 i Industrimuseet i Garphyttan, vid Suzuki Garphyttan Wire. (Om du kommer Grävevägen från Örebro, åk tills vägen slutar i en T-korsning. Sväng höger mot Ånnaboda. Efter ca 150 m ligger museet på höger sida.)

Klubben bjuder på fika i samband med årsmötesförhandlingarna. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet. Varmt välkomna!

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften för 2018 är 750 kronor. (Ingen aktivitetsrabatt, som vi hade tidigare.) Juniorer betalar 100 kronor.

Får Du tidningen Nationellt Pistolskytte genom medlemskap i en annan skytteförening, flera tidningar till samma hushåll, eller har en annan moderförening, kontakta klubben. För dessa ärenden kan du e-maila: tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu

Inbetalning sker till klubbens plusgirokonto 546095-1, eller Swish 123 161 16 31, senast 15 februari.

Glöm inte att ange ditt namn samt adress eller personnummer vid inbetalningen, så vi vet vem avgiften gäller!

Betalningen måste vara oss tillhanda senast 15 februari för att hinna registreras och komma med vid fastställande av röstlängd till årsmötet. Vid sen inbetalning, efter 15 februari, medtag kvittens på inbetalningen för att styrka din rösträtt under mötet. Ingen kontant betalning av årsavgifter under årsmötet, men Swish går.

MOTIONER

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Skickas till tysslinge.sk@tysslinge-skytteklubb.nu eller till klubbens pappersadress:

Tysslinge Skytteklubb
Box 140 28
700 14 Örebro

Webbplats: www.tysslinge-skytteklubb.nu

Page: [1] | 
No comments
Page: [1]
10 20 50